ประกันสังคม ทำฟันอะไรได้บ้าง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้ ! ปี 2563 .ใช้สิทธิ์หรือยัง

18 ธันวาคม 2563

ประกันสังคมทำฟัน สิทธิประโยชน์ที่ ผู้ประกันตนควรรู้

ประกันสังคมทำฟัน สิทธิประโยชน์ที่ ผู้ประกันตนควรรู้

สำหรับใครที่จ่ายเงินสมบทเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นประจำทุกๆเดือน คุณรู้หรือไม่ว่า ประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรมไว้สำหรับผู้ดูแลผู้ประกันตน ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไป ยกตัวอย่างเช่น ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาท เป็นสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิ์ทำฟันทุกปี เพราะฉะนั้นเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า ว่าสิทธิประโยชน์ทางด้านทัตกรรม  ของประกันสังคมนั้นมีอะไรบ้าง และ ผู้ประกันตนอย่างเราๆ สามารถเบิกจ่ายได้เท่าไหร่ เพื่อที่จะรีบไปใช้สิทธิ์รักษาผลประโยชน์ของตัวเองกัน

สิทธ์ประกันสัมคม ทำฟัน 900 บาท ใครที่ได้รับสิทธิ์บ้าง

ใครที่มีความสงสัยเกี่ยวกับ การใช้สิทธิ์ทำฟัน 900 บาท ต่อปี จากทางประกันสังคมไม่ใช่ว่าทุกคนที่ได้มีการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม จะได้รับสิทธิ์ทัตกรรม คนที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำฟันประกันสังคม จะต้องเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เท่านั้น ซึ่งสิทธิ์ทำฟันนั้นไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40 สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่จะเข้ารับบริการทำฟัน โดยจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้

สิทธิทำฟัน ประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง?

ผู้ประกันตนหลายๆคนอาจจะมีคำถามในหัว ว่าทำฟันด้วยสิทธิประกันสังคม สามารถทำอะไรได้บ้าง ในส่วนของคำตอบนั่นสิทธิในการทำฟันกับทางประกันสังคม สามารถทำได้หลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น การขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และ ผ่าฟันคุด สามารถทำได้ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อปี แต่หากค่ารักษาฟัน สูงกว่า 900 บาท ขึ้นไป ผู้ประกันตนจะต้องเป็นคนจ่ายในส่วนต่างนั้นเอง

สิทธิทำฟัน ประกันสังคม ทำฟันปลอมได้หรือไม่?

นอกจากผู้ประกันตน จะมีสิทธิในการ ขูดหินปูน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด และ อุดฟันแล้ว ผู้ประกันตน สามารถทำฟันปลอมได้ด้วย โดยจะมีสิทธิ์ได้รับค่าทำฟันปลอม และ ค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ ใส่ฟันปลอมโดยจะถูกแยกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

  1. ใส่ฟันปลอม ชนิดที่สามารถถอดได้บางส่วน
    จำนวน 1-5 ซี่ จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
    จำนวน 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
  2. ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
    ฟันปลอมชนิดที่สามารถถอดได้ทั้งปากบน หรือ ล่าง สามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ด้วยวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
    ฟันปลอม ชนิดถอดได้ทั้งปากบน และ ล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม